Strategie - Marketing - Interim - Coaching 

Strategie

In de strategie van een organisatie wordt vastgelegd wat een organisatie op (middel)lange termijn wil realiseren. Vragen als ondermeer:

  • Wie en wat willen we zijn
  • Welke producten en diensten worden op welke markten aangeboden
  • Voor welke waarden staat de organisatie
  • Welk beleid en welke middelen zijn nodig om dit te realiseren

moeten worden beantwoord en vertaald naar operationeel beleid.

 

Het ontwikkelen van een strategie is een intensieve en belangrijke taak en heeft een grote en langdurige impact op een organisatie.

 

Hoewel een strategie voor een langere periode wordt bepaald, is het zeker tegenwoordig belangrijk regelmatig te toetsen of de strategie nog voldoet, of dat zij aan de actuele omstandigheden moet worden aangepast.

 

Bij dit proces, of bij het als externe beoordelen van uw strategie als second opinion, helpen wij u graag.

Meer weten? Mail naar: strategie@marklandt.com